Marathi SMS and Shayari
marathi shayari on life

marathi shayari on life

 

Aayushyat jinkal tevha ase jinka
ki janu jinkayachi savayach aahe,
Haraal tehva ase hara ki janu satat jinkayacha
kantala aalyane gammat,
mahnoon harlo aahot.

 

आयुष्यात जिंकाल तेव्हा असे जिंका
की जणू जिंकायची सवयच आहे . . .

हराल तेव्हा असे हरा की जणू सतत जिंकायचा
कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहोत !!!