Marathi SMS and Shayari
Marathi sms maitri

Marathi sms maitri

 

Naate kiti June yavar maitri naahi tikat,
Naate tikayla maitri khol asavi lagte,
Kuthehi bi perlyavar jhad nahi ugvat,
Jameen mulat oli asavi lagtey.

 

नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत ,
नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते ,
कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत ,
जमीन मुळात ओळी असावी लागते