467+ Emotional Quotes In Marathi | भावनिक कोट्स मराठी (2023)

Last Updated on December 23, 2023 by Monu Kashyap

Marathi Emotional Status, Emotional Status In Marathi, Marathi Emotional Quotes, Marathi Emotional Quotes On Life, भावनिक स्टेटस मराठी, इमोशनल शायरी इन मराठी, etc.

here I will share sad or emotional quotes in Marathi. I would like to share with you some of the superb emotional quotes in Marathi. this blog is dedicated to all couples, sharing some of the most insightful, inspiring, and positive quotes in Marathi.

top Emotional Quotes In Marathi | भावनिक कोट्स मराठी

Emotional Quotes In Marathi

जेवा पुळच्याला कळते ना के आपण
त्याचा शिवाय राहू शकत नाही, तेवा तो
या गोष्टी चा फायदा घेत राहतो

Emotional status Marathi | भावनिक स्टेटस मराठी

emotional status shayari quotes in marathi 2

मुलीचे प्रेम सोपे नसते, मनात प्रेम
जरी असले तरी सांगणे कठीण असते
emotional status shayari quotes in marathi 3

आज एक चेहरा हंसताने बघितला, मग
लक्षात आले के असल्याचं एक चेहऱ्याने
मला बरबाद केले आहे
emotional status shayari quotes in marathi 4

एक वेळ असा होता के ते Online ये बोलायला
कॉल करत होते आणि आज एक वेळ आहे के
Online बगुन Offline जाणे सुरु आहे
emotional status shayari quotes in marathi 5

हे देवा त्याला पण माझी आठवण येउ
दे आणि कोणी त्याची आठवण रोज
काळते हे समजू दे

Emotional Status For Whatsapp

emotional status shayari quotes in marathi 6

आज मला कळले के, जेवा कोणत्या मुलाला
कोणत्या मुलीला सोडायचे असते तर तो
तिचा character वर बोट उचलतो
emotional status shayari quotes in marathi 7

जर कोणी तुमाला तुमची चूक असून, तुमाला स्वतः
Sorry बोलत असेल तर समजून जा के त्याचा वरून
जास्त प्रेम तुमचा वर दुसरं कोणी नाही करू शकत
emotional status shayari quotes in marathi 8

एव्हडेच माझा वर प्रेम होते तर दुसऱ्यावर
कसे काय झाले हे मला आज पण
समजत नाही

Emotional Quotes in Marathi | मराठी Emotional कोट्स

emotional status shayari quotes in marathi 9

आज पण मी जेवा उठतो तर आधी
whatsapp चे message चेक करतो, हे
माहिती असून के तू मला परत message
करणार नाही आहे
emotional status shayari quotes in marathi 10

मी तर माझा mobile पण या धाकाने दूर
नाही ठेवत के तुझा चुकीने कॉल आला
तर उचलता आला पाहिजे
emotional status shayari quotes in marathi 11

जर तुमाला तुमचे जीवनात आनंदा ने
जगायचे आहे तर कधीच कोणाची
सवय होउ देउ नका

Emotional Love Status In Marathi

emotional status shayari quotes in marathi 12

आता असं वाटते के जे झाले ते
चांगल्यासाठीच झाले
emotional status shayari quotes in marathi 13

लोक बोलतात तू change झाला आहे पण आता
त्यांना कोण सांगेल के जो माझा सोबत
जसा आहे मी त्याचा सोबत आता तसाच आहे

Emotional Shayari Marathi | इमोशनल शायरी इन मराठी

emotional status shayari quotes in marathi 14

आता तर ठरवले आहे, आपण पण
तसाच यायचे जसे लोक
आपल्याशी राहतात
emotional status shayari quotes in marathi 15

जेवा लोकांच्या जीवनात तुमची ज्यागा
कोणी घेते ना, तर घेउ द्या आणि तीतून
बिना काही बोले निगुन जा
emotional status shayari quotes in marathi 16

आज पण मला कळत नाही के ते
खरंच प्रेम करत होती के timepass

Emotional Friendship Status In Marathi

emotional status shayari quotes in marathi 17

हे वेळे आज पण हे मन फक्त तुझीच
आठवण करते समजले
emotional status shayari quotes in marathi 19

कोणावर इतक पण प्रेम करू नका के
स्वतःवर प्रेम करायला वेळ मिळेल नाही
emotional status shayari quotes in marathi 20 1

जेवा आपल्याला बोलायचे असते तेवाच
समोर चा Busy का असतो समजत नाही

Love sad status in marathi

emotional status shayari quotes in marathi 21

ज्यांना कोणी चिडवत नाही त्याचा
वर कोणी प्रेम करत नाही
emotional status shayari quotes in marathi 23

तुला प्रेम नव्हते बस सवय होती
माझी, आणि तर तू आज सवय
बदलून दिली आहे
emotional status shayari quotes in marathi 24

देवाने सर्व दिले मला बिना मागे, पण
तूच आहे ज्याला किती तरी मागितल्या
वर सुद्धा देव देउ शकला नाही

sad whatsapp status in marathi

emotional status shayari quotes in marathi 25

कधी कधी कोणाला लक्षात ठेवल्या
वरून जास्त विसरणे चांगले असते
emotional status shayari quotes in marathi 26

आता काय माहिती भेट होणार का नाही,
पण हे मन कधीच उमीद सोडत नाही
emotional status shayari quotes in marathi 27

कोणावर एवढे पण प्रेम करू नका
के त्याचा शिवाय जगणे हे मरण्या
सारखे होणार
emotional status shayari quotes in marathi

काही बोला पण, जेवा मन तुटते ना
तर Songs चे Lyrics खूप लागल्याने
समजाला लागतात

Emotional Status Marathi

emotional status shayari quotes in marathi 29

औकात नाही सोबत राहायची
आणि करतात गोष्टी प्रेमाचे
emotional status shayari quotes in marathi 30

किती पण काम करा, किती पण busy राहा,
पण एकट्यात तीच व्यक्ती आठवते ज्याचा
सोबत आपल्याला आपली जीवन कडायचे होते
emotional status shayari quotes in marathi 31

जे कधी माझा wait करत होते ते आज
दुसरा कोणाचा तरी wait करत, या वरून
वाईट गोष्ट काय होउ शकते
emotional status shayari quotes in marathi 32

ब्रेकअप नंतर पण ९०% मुलं हे तोच mobile
number ठेवतात कारण त्यांना असे वाटते
के ते कधी तरी तर परत call करेल

conclusion

We hope you enjoyed seeing some of the Emotional Quotes In Marathi. We think it’s important to read inspirational quotes in different languages because it helps us to realise that we’re not alone in our feelings and experiences. So read these quotes whenever you’re feeling down, and hopefully you’ll find a sense of hope and happiness in these words too.

Share on:

Hi, I’m A Blogger, Digital Marketer And Social Influencer, i Have A More Than 2 years Of Experience. I Love Technology And Also Love To Share Knowledge On Social Platform

Leave a Comment