99+ Famous Marathi Mhani List | Marathi Mhani (2023)

Last Updated on December 23, 2023 by Monu Kashyap

If you are looking for Famous Marathi Mhani List then you have come to the right blog because we will share with you the best mhani in Marathi and I hope you will love these Marathi mhani.

99+ Best Famous Marathi Mhani List | Marathi Mhani | मराठी म्हणी 2022

Quotes Creator 20220302 000339

अंगावरचे लेणे, जन्मभर देणे.
Quotes Creator 20220302 000551

अंगात नाही बळ आणि चिमटा
घे‌ऊन पळ.
Quotes Creator 20220302 000716

अक्कल नाही काडीची म्हणे
बाबा माझे लग्नं करा.
Quotes Creator 20220302 000830

अक्कल नाही काडीची नाव
सहस्त्रबुद्धे.
Quotes Creator 20220302 000944

अग अग म्हशी, मला कुठे गं
नेशी.
Quotes Creator 20220302 001045

अती केला अनं मसनात गेला.
Quotes Creator 20220302 001245

अडला हरी गाढवाचे पाय धरी.
Quotes Creator 20220302 001323

अती परीचयात आवज्ञा.
Quotes Creator 20220302 001401

अती तिथं माती.
Quotes Creator 20220302 001443

अती राग भिक माग.
Quotes Creator 20220302 001558

अत्युची पदि थोरही बिघडतो, हा
बोल आहे खरा.
Quotes Creator 20220302 001643

अती शहाणा त्याचा बैंल रिकामा.
Quotes Creator 20220302 001736

अळी मिळी गुपचिळी.
Quotes Creator 20220302 001826

अनुभवल्याशिवाय कळत नाही
चावल्याशिवाय गिळत नाही.
Quotes Creator 20220302 002217

असंगाशी संग आणि
प्राणाशी गाठ.
Quotes Creator 20220302 002300

असेल तेव्हा दिवाळी नसेल
तेव्हा शिमगा.
Quotes Creator 20220302 002352

असतील शिते तर जमतील
भूते.
Quotes Creator 20220302 002427

असेल हरी तर दे‌ईल
खाटल्यावरी.
Quotes Creator 20220302 193703 1

असेल दाम तर हो‌ईल
काम.
Quotes Creator 20220302 193810

आंधळा मागतो एक डोळा देव
देतो दोन डोळे.
Quotes Creator 20220302 193843

आधी करावे मग सांगावे.
Quotes Creator 20220302 193944

आ‌ई भाकर देत नाही अऩ
बाप भिक मागू देत नाही.
Quotes Creator 20220302 194032

आधी नमस्कार मग
चमत्कार.
Quotes Creator 20220302 194155

आधी जाते अक्कल मग
सुचते शहाणपण.
Quotes Creator 20220302 194240

आधी पोटोबा, मग
विठोबा.
Quotes Creator 20220302 194857

आधी होता वाघ्या, मग झाला
पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना,
त्याचा येळकोट राहीना.
Quotes Creator 20220302 194942

आधी लगीन कोंढाण्याचे
मग माझ्या रायबाचे.
Quotes Creator 20220302 195017

आपण आपल्याच
सावलीला भितो.
Quotes Creator 20220302 195058

आधीच दुष्काळ त्यातून
ठणठण गोपाळ.
Quotes Creator 20220302 195147

आपण आरे म्हटले की
कारे आलेच.
Quotes Creator 20220302 195219

आपला हात,

आपला हात, जग्गन्नाथ.
Quotes Creator 20220302 195249

आपण सुखी तर जग सुखी.
Quotes Creator 20220302 195329

आपलीच मोरी अनं अंघोळीची चोरी.
Quotes Creator 20220302 195409

आपली ठेवायची झाकून अऩ
दुसऱ्याची पहायची वाकून.
Quotes Creator 20220302 195453

आपले ते प्रेम, दुसऱ्याचे ते
लफडे.

Quotes Creator 20220302 195532

आपल्या ताटातले गाढव दिसत
नाही पण दुसऱ्याच्या ताटातली
माशी दिसते.
Quotes Creator 20220302 195617

आपलेच दांत अऩ
आपलेच ओठ.
Quotes Creator 20220302 195644

आयत्या बिळात नागोबा.
Quotes Creator 20220302 195733

आभाळ फाटल्यावर ढिगळ
कुठे कुठे लावणार?
Quotes Creator 20220302 195818

आवडतीचा शेंबुड गोड आणि
नावडतीचे मीठ आळणी.
Quotes Creator 20220302 195904

आशा सुटेना अन देव
भेटेना.
Quotes Creator 20220302 195943

आवळा देवून भोपळा काढणे.
(आवळा देवून कोहळा काढणे.)
Quotes Creator 20220302 200054

ऊस गोड लागला म्हणून
मुळासगट खावू नये.
Quotes Creator 20220302 200124

उघड्याकडे नागडा गेला अनं
रात्रभर हिवाने मेला.
Quotes Creator 20220302 200152

एका कानाने ऐकावे, दुसऱ्या
कानाने सोडून द्यावे.
Quotes Creator 20220302 200244

कावळ्याने कितीही अंग
घासले तरी बगळा होत नाही.
Quotes Creator 20220302 200319

एकाने गाय मारली म्हणून
दुसऱ्याने वासरु मारु नये.
Quotes Creator 20220302 200401

गाजराची पुंगी वाजली तर
वाजली नाहीतर मोडून
खाल्ली.
Quotes Creator 20220302 200444

खा‌ईन तर तुपाशी नाहीतर
उपाशी.

चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि
पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही.

ज्या गावाला जायचे नाही त्य
गावचा रस्ता विचारू नये.

चिता मेलेल्या माणसाला जाळते,
पण चिंता जिवंत माणसाला जाळते.

ज्याचं करावं भलं तोच
म्हणतो आपलचं खर.

खिशात नाही डोनेशन…घ्यायला
चालला एडमीशन..

दांत आहे तर चणे नाहीत,
चणे आहेत तर दांत नाहीत.

तूप खाऊन रुप येत नाही आणि
नाक पूसून सर्दी जात नाही.

काटकसर मध्ये कमवल,
इन्कमटॅक्स मध्ये गमवला…

ओळख ना पाळख अन् मला
म्हणा लोकमान्य टिळक.
Share on:

Hi, I’m A Blogger, Digital Marketer And Social Influencer, i Have A More Than 2 years Of Experience. I Love Technology And Also Love To Share Knowledge On Social Platform

Leave a Comment