190+ Funny Cool Attitude Status in Marathi (2023)

Last Updated on December 23, 2023 by Monu Kashyap

Do you need a funny cool attitude status in marathi for whatsapp facebook? A really cool attitude status in marathi? If you do, then you’re at the right place!’

Cool Attitude Status in Marathi is a short text message that appears on your profile page. You can post Funny Cool Attitude Status in Marathi status whenever you want on Facebook. They are great as they help you let your friends know what you are up to, what is on your mind, and what you are doing right now.

190+ Funny Cool Attitude Status in Marathi for Whatsapp fb 2022

funny cool Attitude Status in Marathi

माझा attitude एवळा पण कमजोर
नाही के काही कुत्र्यानंच्या भोकल्याने
बदलून जाणार
cool status shayari quotes in marathi 2 1

काही लोक साधा धूर उडू शकत
नाही आणि मला उडवायच्या गोष्टी क
रतात

Royal kadak Attitude Status In Marathi

cool status shayari quotes in marathi 3

काही मुलींचा चेहरा हा एकाद्या बाधरी
सारखा असतो, पण Attitude एकाद्या
Heroine वरून जास्त असतो
cool status shayari quotes in marathi 5

तुमि जितके कमी आणि गरजेचे बोलता,
तेवढेच लोक तुमचा गोष्टी ऐकतात

cool Attitude Status In Marathi

cool status shayari quotes in marathi 6

माणसाने स्वतःच्या नजरेत चांगले असले
पाहिजे, कारण लोक तर त्या वर बसलेल्या
देवाला पण नाव ठेवतात
cool status shayari quotes in marathi 7

माझंतर एकच सपन आहे, के एक
दिवस, माझे signature पण
autograph होणार

व्हाट्सअप्प स्टेटस मराठी / Whatsapp Status In Marathi.

cool status shayari quotes in marathi 8

आज काल तर, ते पण attitude च्या
गोष्टी करतात ज्यां koना हे सुद्धा माहिती
नाही के attitude मधी T असते

Latest funny Attitude Status Marathi

cool status shayari quotes in marathi 9

जे मला करायचे, ते तुला समजणार
नाही, म्हणून गॅप बस समजले
cool status shayari quotes in marathi 10

कमी तर खूप आहेत माझात, पण कोणी
काढेल, इतकी कोणाची लायकी नाही

Personality Status Marathi

cool status shayari quotes in marathi 46

जीवनात तुमी किती ही मोठे झाले,
तरी स्वतःचे पाय हे नेहमी मातीत ठेवा 
cool status shayari quotes in marathi 13

जे देवाने दिले आहे ते कोणी तुमचा कळून
घेउ शकत नाही, आणि जे देवाने तुमचा
कळून घेतले आहे ते कोणी परत मिळून
देउन शकत नाही

Dadagiri Marathi Status.

cool status shayari quotes in marathi 14

माझं Attitude Branded आहे,
Calendar नाही के नेहमी
बदलत राहेल
cool status shayari quotes in marathi 15

लोक माझ्या बदल मागे
बोलतात, हेच माझी सर्वात मोठी
कमाई आहे

funny cool Marathi Status Images.

cool status shayari quotes in marathi 16

काही नाते कोणाच्या चुकी मुळे नाही
फक्त गलत फहमि मुळे तुटतात
cool status shayari quotes in marathi 17

Attitude तर पैदा झाल्या पासून आहे
माझ्यात, पैदा पण झालो होतो तर १ २
वर्ष कोणाशी बोलो नव्हतो

Khunnas Marathi Status

cool status shayari quotes in marathi 18

भाऊ बोलण्याचा हक्क, हा तर
फक्त माझ्या मित्रांचा आहे, शत्रू तर
आज पण मला Daddy बोलतात
cool status shayari quotes in marathi 19

त्याचा विश्वास कधीच करू नका हे
तुमची वेळ बगुन तुमच्याशी
बोलतात

Instagram Attitude Status In Marathi

cool status shayari quotes in marathi 20

मी तो खेळ खेळत नाही ज्यात जितनं
Fix असत, मी तर तो खेळ खेळतो
ज्यात हारण्याचे Risk असत
cool status shayari quotes in marathi

बिगडलेलो तर मी आधी पासून
आहो मग आता माझं कोण काय
बिघडून घेणार
cool status shayari quotes in marathi 23

लहान पणी मोठा होउन चांगलं
बनायचा शोक होता, आता लहान
पण संपले तर तो शोक पण संपला

Vel Status Marathi

cool status shayari quotes in marathi 24

माझाशी पंगा घेण्याचा विचार
करू नको, कारण मी cute आहो
पण silent नाही
cool status shayari quotes in marathi 25

माझा Attitude डच नाही Smile
पण इतकी भारी आहे के सर्व माझा
प्रेमात आहे
cool status shayari quotes in marathi 26

जिगर आहे तर trigger ची जरज
कोणाला आहे

Kadak Status In Marathi

cool status shayari quotes in marathi 28

दुसऱ्याचा फायदा घेउन, तुमि पुळे जात
असाल, आमी
 नाही, आमी तर सर्वाना सोबत घेउन
चालतो समजले
cool status shayari quotes in marathi 29

आमी उमीद वर नाही, स्वतःच्या
जिधीवर जगतो समजले

Facebook And Whatsapp Attitude Status In Marathi.

cool status shayari quotes in marathi 30

Talent तर सर्वात असते,
फक्त ते शोधता आले पाहिजे
cool status shayari quotes in marathi 31

मुलगा आहो Pencil किंवा Pen नाही
के सर्व जागी line मारत बसेल

Marathi Attitude Status On Life

cool status shayari quotes in marathi 32

तुमच तर माहिती नाही पण माझा आई
बाबा ने मला लोकांना त्याची जागा
दाखवणे शिकवले आहे
cool status shayari quotes in marathi 33

तुमी काय माझात कमी शोधता,
आधी माझात कमी शोधायची
लायकी तर बनवा

Attitude Marathi Status For Boys And Girls.

cool status shayari quotes in marathi 34

Attitude मधी राहण्याची मजा
वेगळीच असते, म्हणून तर पूर्ण जग
माझा वर जळते
cool status shayari quotes in marathi 35

ते जीवनच काय ज्यात तुमचा वर
कोणीच जळत नसेल
cool status shayari quotes in marathi 36

तेवढेच बोलायचे जेवळे तुमी ऐकू
शकता, कारण लोक पण बोलू
शकतात हे लक्षात ठेवा
cool status shayari quotes in marathi 37

Repect करतो म्हणून सांग नाही
तर आज पण मी कोणाच्या
बापाला घाबरत नाही
cool status shayari quotes in marathi 38

स्वतःला शेर समजत ना तुमी तर
लक्षात ठेवा मी सव्वाशेर आहो
cool status shayari quotes in marathi 39

खरे प्रेम तोच करू शकतो ज्यात
काही दम असतो
cool status shayari quotes in marathi 40 1

तुमी Attitude दाखवा मी तुमाला
तुमची खरी लायकी दाखवेल
cool status shayari quotes in marathi 41

तू बरोबरीची काय गोष्ट करतो, बेटा
तू तर माझे Pics चे Pose सुद्धा
Copy करतो
cool status shayari quotes in marathi 42

मी जागेवरच नाही तर
लोकांच्या मनावर पण राज
करतो समजले वेळे
cool status shayari quotes in marathi 43

जे करतो ते royal करतो समजले

conclusion

Today we are sharing Funny Cool Attitude Marathi Status for Whatsapp facebook. We hope you enjoyed our article about Funny Cool Attitude Marathi Status for Whatsapp facebook. With this knowledge, we know that you can make the most of your jokes and make your friends laugh at your next social gathering. So what are you waiting for? Copy and paste your favorite Funny Cool Attitude Marathi Status for Whatsapp facebook today and enjoy!

  1. Sorry Status In Marathi / सॉरी स्टेटस मराठी.
  2. Romantic Love Status In Marathi – 887+ रोमँटिक लव्ह स्टेटस
  3. Sad Love Quotes In Marathi – 600+ दुःखी स्टेटस मराठी 2022
  4. 237+ Good Night Messages In Marathi | शुभ रात्री शुभेच्छा संदेश
  5. 999+ Love Status In Marathi | लव्ह स्टेटस मराठी (2022)
Share on:

Hi, I’m A Blogger, Digital Marketer And Social Influencer, i Have A More Than 2 years Of Experience. I Love Technology And Also Love To Share Knowledge On Social Platform

Leave a Comment