499+ funny status in Marathi | Funny Marathi Quotes (2024)

Last Updated on February 9, 2024 by Monu Kashyap

This blog is about the Funny status in Marathi | Comedy Marathi Jokes | Marathi Tomne | Funniest Jokes in Marathi, Funny Jokes in Marathi, Marathi Funny Quotes, etc.

Every person has a different sense of humor and what may be funny for one, may not be funny for the other. There are few people who are really good at writing jokes, we have handpicked some of the funniest jokes for our readers.

349+ Most Funny Status in Marathi | Funny Quotes In Marathi

funny status in Marathi

काल त्या मुलाला रोडवर मारखाताना
बघितलं , ज्याचं Statusहोत .. आम्ही जिथे
उभे असतो तिथे  मोठे Matter होतात.
funny status shayari quotes in marathi 2

शिकत होतो guitar तिला पटवण्यासाठी
पण Order आलीये तिच्याच लग्नात
वाजवण्याची .
funny status shayari quotes in marathi 3

मला माझे पाप धुवायचे आहेत, कोणता
साबण चांगला आहे.

Funny Marathi Status

funny status shayari quotes in marathi 4

मुलींना आज पर्यंत एवढं धोका कोणी
दिलं नसेल , जेवढं गोऱ्या बनवणाऱ्या
Cream ने दिलंय
funny status shayari quotes in marathi 5

काही मुलीतर एवढ्या सुंदर असतात
कि , मी मनात्यला मनात स्वतःहालाच 
Reject करून टाकतो.
funny status shayari quotes in marathi 6

जेव्हा दुसऱ्याला ट्रेन मध्ये बसवायला जातो
तेव्हा, डब्बा मुलींनी भरलेला असतो , पण
साला मी जातो तेव्हा सगळे ६०+म्हतारे
बसलेले असतात.

Marathi Funny Jokes

funny status shayari quotes in marathi 7

दुनियेच आनंद येकी कडे आणी, Phone
ची 100%  Battery चा आनंद येकी कडे.
funny status shayari quotes in marathi 8

जर तुम्हाला एखादी मुलगी भाऊ
म्हणत असेल तर, एक कानामाघे द्या
आणि बोला इथे काय करतेस घरी जा.
funny status shayari quotes in marathi 9

Dear Girl, तू किती पण Makeup कर आज
कालचे पोर एका नजरेत सांगू शकतात ,कि
तुला Aunty बोलायचं कि दीदी.

Funny Whatsapp Status in Marathi

funny status shayari quotes in marathi 10

माणसाचं मेंदू  २४ तास काम 
करतो.. पण तो फक्त दोनदाच बंद प
funny status shayari quotes in marathi 11

ताजा सर्वे अनुसार लगातार वाढत
असलेल्या  तापमानाच कारण म्हणजे,
मुलींचे बोगस Pics वरती मुलांचे  Nice
Pic comment आहेत.
funny status shayari quotes in marathi 12

घराची इज्जत मुलींच्या हातात असते,
आणि Properties चे  पेपर
नालायकांच्या हातात.
funny status shayari quotes in marathi 0

आज बाजारात जुनी Girlfriend भेटली ,
मी तिला हलो बोलणारच होतो तेवढ्यात
तिच्या नवर्याने चलो सांगितल.

मराठी फनी जोक्स – Comedy Status in Marathi

funny status shayari quotes in marathi 13

सगळ्यांनी किमान एकदा तरी प्रेम करून
पहावं ,कारण त्यांना सुद्धा कळाव कि
प्रेम का नाही करायला पाहिजे.
funny status shayari quotes in marathi 14

खूप प्रयत्नाने तिने Friend request
accept केली ,पण मित्रांनी वहिनी वहिनी
comment करून Block करून टाकलं.

Marathi Funny Quotes

funny status shayari quotes in marathi 15

लग्न तर तिच्यासोबतच करणार ,जी
सकाळी उठून विचारण जाणू चाय
कि पप्पी.
funny status shayari quotes in marathi 16

जर तुम्हाला वाटत असेल कि, एखादी मुलगी
तुम्हाला वळून वळून पाहाव तर तिच्या समोरून
जाताना तिला जाडी बोलुन द्या.

Funny Status in Marathi for girl

funny status shayari quotes in marathi 17

मुलगी पटवायच्या चक्कर मध्ये एवढी पण
तिची काळजी घेऊ नका,नाहीतर तुमच्यात
तिला भाऊ नजर येऊ लागेल.
funny status shayari quotes in marathi 18

मी Girlfriend ह्याच्यासाठी बनवतो कि,
मी कधी डायन नाही बघितली.
funny status shayari quotes in marathi 19

चंद्र पण वेगळाच आहे, लहानपणी मामा
दिसतो आणि जवानी मध्ये जानु.

Funny Status in Marathi for boy

funny status shayari quotes in marathi 20

माणूस कितीही  Busy असो पण जर
मुलीची Friend request आली कि CBI
लेवल ची Enquiry करतात.
funny status shayari quotes in marathi 21

मी AC ची हवा खाण्यासाठी ATM मध्ये
जायचो पण, ती मला पैशेवाला समजून
पटवून घेतलं भावा.
funny status shayari quotes in marathi 22

मी तर जीव लावलं होत, तिने तर
चुना लावलं.

Funny Marathi Status for whatsapp

funny status shayari quotes in marathi 23

दोन महिला बोलत असताना …..काय
करायचं मंगळसूत्र घातलं तर चोरांची भीती
नाही घातलं तर पोरांची भीती.
funny status shayari quotes in marathi 24

जर तुम्हाला स्वतःहा पेक्षा दुसऱ्याची
काळजी वाटत असेल ,तर समजून घ्या
तुमचे वाईट दिवस सुरु होणार आहे.
funny status shayari quotes in marathi 25

प्रेम करणाऱ्यांच आर्ध आयुष्य तर
एकमेकांना  Block Unblock
करण्यातच निघून जात .

Funny whatsapp status marathi

funny status shayari quotes in marathi 26

जेव्हा पासून तू मला सोडून गेलीस.
विश्वास कर तेव्हा पासून Life Set
झाली माझी.
funny status shayari quotes in marathi 27

गुन्हा तर फक्त एवढाच आहे साहेब …
मी तिच्या मेत्रीणीवर Line
मारायचो.
funny status shayari quotes in marathi 28

माझी एक गोष्ट येक ,जर तू मला नाही
भेटलीस तर  मी मरून जाईल……
पण दुसरीवर.
funny status shayari quotes in marathi 29

जाणू समोर तिच्या मैत्रिणीची वाहवा करण
म्हणजे Petrol Pump वर सिगरेट पीन.
funny status shayari quotes in marathi 30

तुमच्या मित्राचं कायम ऐकत जा , कारण
त्याच्या घरात कोणीच त्याचं ऐकत नाही.
funny status shayari quotes in marathi 31

मुलींना खुश ठेवण्याची Idea त्यांची 
वाहवा पेक्षा त्यांच्या मैत्रिणी बद्दल
वाईट बोला.
funny status shayari quotes in marathi 32

सर्दी मध्ये एक तर फायदा आहे,
गरम नाही होत.
funny status shayari quotes in marathi 33

छोट्याश्या गोष्टी वरून दोस्ती मध्ये दुश्मनी
झाली, फक्त मी बल्प च्या जाग्यावर पंखा
चालू केला.
funny status shayari quotes in marathi 34

जो दोस्त सारखा बोलत असायचा आयुष्यभर
साथ नाही सोडणार , Traffic Police ला
बघताच मला रस्त्यात सोडून गेला.
funny status shayari quotes in marathi 35

पैशांची गोष्ट नको करूस पगली, जेवढ तू
बघितलं नश्शील तेवढी उधारी करून
बसलोय.
funny status shayari quotes in marathi

वेळ खूप महत्वाच असतं , त्यामुळे
आपलं नाही दुसऱ्याच वाया घाला.
funny status shayari quotes in marathi 38

प्रेम असाव तर Bluetooth सारखं जवळ
असेल तर Connectदूर गेल्यावर 
“searching for new device”.
funny status shayari quotes in marathi 41

मला माहित आहे दारू सगळ्या प्रश्नाचं
उत्तर आहे, पण साला पिल्यानंतर प्रश्नच
आठवत नाही.
funny status shayari quotes in marathi 42

मन पण काय खेळायची गोष्ट आहे का,
खेळायचच असेल तर Pub-g खेळ.
funny status shayari quotes in marathi 43

मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा , आणि
त्यांना निट Driving सुद्धा शिकवा , आज
बळ बळ वाचलोय.
funny status shayari quotes in marathi 44

तिला पटायचं सुद्धा नाहीये
आणि, दिवसभर फोन वरून
हटायचं सुद्धा नाहीये.
funny status shayari quotes in marathi 48

मुली म्हणतात कि सगळे मुलं पागल
असतात, नंतर परत म्हणतात आम्ही
मुलांपेक्षा कमी आहोत का?
funny status shayari quotes in marathi 46

आजकाल मुलांना एवढे नंबर येतात ना
९८.८%, ९९.२%,९७.९% आम्हाला तर,
फक्त एवढा ताप यायचा.
funny status shayari quotes in marathi 47

तीने विचारलं काय आवडतं  तुला,
मी किती वेळ तीच्या मैत्रीणीकडे
कडे बघत होतो.
funny status shayari quotes in marathi48

मुलिंना Facbook,Twitter,Instagram वर
१०००+ Followers पाहिजे आणि Reality
मध्ये एक कुत्रा Follow करायला लागलं कि
मम्मी-मम्मी करत पळतात.
funny status shayari quotes in marathi 49

सगळं जग जरी रुसलं तरी मला
कोणाची काळजी नाही , फक्त माझ्या
आईची सून नको रुसायला.
funny status shayari quotes in marathi 50

माणूस कधीच एवढं खोट बोल्ला
नसता, जर बायकांनी एवढे प्रश्न
विचार नसते तर.
funny status shayari quotes in marathi 51

जेव्हा विमानाचे टायरा सारखे  दोन्ही पाय
हळू हळू बाहेर निघतील तेव्हा समजून
घ्या कि Activa वाली मुलगी Break
मारणार आहे.
funny status shayari quotes in marathi 52

काही मुली माझ्या Status ला असं Ignore
करतात कि , जसं त्याचं Status सलमान
खान वाचत असेल

conclusion

We hope you’ve enjoyed the collection of funny status in Marathi. If you have any questions or concerns about what you’ve read in the article, please feel free to contact us at any time. We’d love to hear from you, and your feedback helps us to provide better information in the future. Thank you for reading!

Share on:

Hi, I’m A Blogger, Digital Marketer And Social Influencer, i Have A More Than 2 years Of Experience. I Love Technology And Also Love To Share Knowledge On Social Platform

Leave a Comment