999+ Love Status in Marathi | लव्ह स्टेटस मराठी (2024)

Last Updated on February 9, 2024 by Monu Kashyap

Today I am going to share an article about Marathi Shayari love status. If you want to send the best Marathi Shayari love status to your G.F B.F then read all this article because you will get the most romantic Marathi Shayari on love. Marathi love status quotes wishes in Marathi everything about Marathi Shayari love so read complete this article.

Love is the most beautiful feeling in the world so why not make it more beautiful by sharing your love in the form of Shayari with your partner. Love is an expression and if you can’t express your love in the right way to your loved one then it’s not love. Love Shayari is one of the best ways to express yourself and tell your partner what you feel towards them.

As you all know that only feelings can be explained in words and love is the feeling which is most important in our life. It is because love is not a word but a feeling which can be explained in a beautiful way by our Marathi Shayari. So we are providing you a Shayari named “love status in Marathi “, ” love Shayari quotes in Marathi “

Table of Contents

Best 699+ Marathi Shayari Love – Marathi Status – मराठी शायरी

Marathi Shayari love | मराठी शायरियां

“प्रे” म्हणजे प्रेरणा तुझी…
“म” म्हणजे मन माझं..
First Love Status In Marathi 2

अन प्रेम करायच राहुनच
गेलं…

Marathi Love Romantic Shayari

Best love status in marathi 2

 एकदाच होतं, नशिबवानानाचं मिळतं,
म्हणूनच जीवापाड जपावं,
असं प्रेम करावं … असं प्रेम करावं

Marathi Status On Love Life

love romantic quotes in marathi 3

असे असावे प्रेम केवळ
शब्दानेच नव्हे तर नजरेने
समजणारे…

Marathi Love Quotes For Boyfriend

True Love Quotes In Marathi

एका चुकीमुळे संपते ते प्रेम आणि,..
हजारो चुका माफ करते ते खरं प्रेम …

Whatsapp Status On Love Marathi

Best love status in marathi 4

एक यशस्वी विवाह म्हणजे नेहमी
त्याच व्यक्तीच्या प्रेमात अनेक वेळा
पडणे.

Marathi Shayari Love For Girls

love quotes in marathi

ओढ म्हणजे काय ते जीव
लावल्याशिवाय कळत नाही…

Marathi Shayari Love For boy

love quotes in marathi 2

ओल्या सांजवेळी उन्हे सावलीस
बिलगावी तशी तू जवळी ये
जरा…

2 line Marathi Shayari Love | मराठी शायरियां

romantic status quotes in marathi

कधी तू.. रिमझिम झरणारी
बरसात….

Love Status For Girlfriend Marathi

Marathi Love Status for Girlfriend boyfriend

कडू घोट प्रेमळ माणसाच्या हातून
घेतला तर तो गोड लागतो…

Love Status For Boys

love quotes in marathi 3

काय जादू केली ठाऊक नाही, तिला
वगळता इतर काहीच लक्षात राहत
नाही…

लव कोट्स मराठी

Love Status In Marathi For Lover 2

काल रात्री आकाशात चांदण्या मोजत
होतो, निखळणा-या प्रत्येक ता-याजवळ
तुलाच मागत होतो

Love Quotes In Marathi

love quotes in marathi 4

कुणीतरी आवडणं म्हणजे प्रेम की …
कोणाच्या डोळ्यात हरवून जाणं
म्हणजे प्रेम …

Best Love Status In Marathi With Images

romantic status quotes in marathi for girl

कुणालाही जिंकायचं
असेल तर प्रेमाने जिंका.
Love Status In Marathi For Lover

खरे प्रेम मिळाल्यावर पाहिले
प्रेम विसरले जाते का…???

Love Quotes In Marathi Whatsapp Instagram Facebook

love romantic quotes in marathi

खऱ्या प्रेमाला स्पर्शाचा हव्यास
नसतो… प्रेमाला भावनेचा श्रृंगार
असतो…

Marathi Shayari Latest 2022 Marathi

romantic status quotes in marathi for boy

चिंब भिजलेले, रूप सजलेले
बरसुनी आले रंग प्रीतीचे…

Marathi Shayari ! मराठी शायरी ! Shayari In Marathi

First Love Status In Marathi 3

चाहूल आहे हि, पहिल्याच
प्रेमाची!!

Best Marathi Love Status | मराठी लव्ह स्टेटस

romantic status quotes in marathi 2

जग सुंदर दिसेल, आपण
फक्त प्रेमात पडलं पाहिजे…
romantic status quotes in marathi 3

जवळ तू प्रिया की दूर कळेना
सूर मिळाले तरी गीत जुळेना…
Marathi Love Status Images 2

जुळून येती रेशीमगाठी..
आपुल्या रेशीमगाठी..
Marathi Love Status Images 3

जडतो तो जीव, लागते ती
आस
First Love Status In Marathi

जी भक्तीचं रूप घेऊ शकते
तीच खरी प्रीती.
Marathi Love Status Images 2 1

जे अंत:करणातून येते तेच
अंत:करणाला जाऊन भिडते.
True Love Quotes In Marathi 2

जे जोडले जाते ते नाते, जी जडते
ती सवय, जी थांबते ती ओढ, जे
वाढते ते प्रेम …
love romantic quotes in marathi 2

ज्या अनुभुतीच्या स्पर्शाने अर्थ लाभला
जगण्याला त्या प्रेमाची शपथ तुला…
True Love Quotes In Marathi 3

जेथे शब्दांची गरज नसतेच कधी… 
एक ओझरता स्पर्शही खुप काही
सांगुन जातो…
Marathi Love Status Images

टेकडी ऊंच आहे असे म्हणुन घाबरु
नका, चढायला सुरुवात करा. देव
तुम्हाला साथ देणारच…
Marathi Love Status Images 4

तीचं माझं नातं अस असावं 
कोवळया उन्हात जसं सोनेरी फुल
फुलावं

cute Love Status in Marathi

Love Status in Marathi

Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस
तूच माझी raani होशील बर pori
romantic status shayari quotes in marathi 2

हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे, 
me तुझा वर खूप prem करतो न ग

Best love status

romantic status shayari quotes in marathi 3

हे prem आहे, हे माझा Control
मंदी nahii, हे तर fkt आणि fkt
माझा मनाचे ऐकते br
romantic status shayari quotes in marathi 1

me तर कसा ‘tari समजूna घेतो स्वतःला
के तू माझी nahi ahe, पण हे माझ man
नाही ऐकत तर मी काय karuga

love Quotes in marathi whatsapp instagram facebook

romantic status shayari quotes in marathi 5

तुझा face वर तर khup पोरं मरत
असतील ग, पण मी तर तुझा एक
smile चा दिवाण अहो 
romantic status shayari quotes in marathi 6

हे prem पण kamal आहे होते तर अशा
person वर होते, जे person कधी apli
होउ पण sakat nahi

romantic status shayari quotes in marathi 7

khup try केले ग कि तुला विसरून
dusari ला जिव लावावा, pn काय करू
हे mann fkt तुझी care करते ना

Best love status in marathi with images

romantic status shayari quotes in marathi 8

तुझा manat तर rahato ना me,
मग काय problem आहे pori चाल
पडून lagan करू naa
romantic status shayari quotes in marathi 9

tu माझा मनाची heartbeat
आहे, tu आहे तर me आहे 

लव्ह स्टेटस फोटोसह

romantic status shayari quotes in marathi 10

tujha आणि majha हे galli मधले
prem पण kdk आहे, roj दिसते, बघते,
हस्ते, na बोलून पण eyes ne बोलते 
romantic status shayari quotes in marathi 11

me विचारले ke आज majha साठी काय
गोळ banav le ग, तर तिनी तिचा Lips ला
hatt लाउन माझा mann खुश kela

Love Quotes in marathi

romantic status shayari quotes in marathi 12

तस तर tu माझा kade खूप गोड नजरे ने
bagate pn मी जेवा विचारतो prem
करते ka ?  तर tu नाही ka बोलते ?
romantic status shayari quotes in marathi 14

mala तर roj आता sapne पडणं startttt
झ|ले आहे, कि tu मला yes बोलत ahe

लव कोट्स मराठी

romantic status shayari quotes in marathi 15

tujha वर तर सर्व काही कुर्बान ahe, Majha
जिव माझा नसून Pori हा पूर्ण तुझा ahe 
romantic status shayari quotes in marathi 16

me तर जे majha होत ते पण तुला दिले होते
ग, Pn तुला ter ते पण कमी आहे वाटतं

Love Status for boys

romantic status shayari quotes in marathi 17

Mala असे वाटतं तुला Doni हातात
पक्के धरून बसाव Aani कधी
Nahi सोडावं
romantic status shayari quotes in marathi 18

स्वतःला एवढे Mirror made नको
बगत जाउन ग, तुला Najar लागली
तर me काय करेल समज न ग

लव स्टेटस मुलांसाठी

romantic status shayari quotes in marathi 19

tula माहिती नाही ग पोरी तुझा या eyes मूड तर
खूप मुलं जगत आहेत, nahi तर त्याचासाठी
जगणं हे fkt timepass ahe
romantic status shayari quotes in marathi 20

naseeb आणि Prem हे खूप वेग्दा
गोष्टी नाहीत, कारण Prem हे नसिबानी
होते, तसेच naseebani मिडते,

Love Status for girlfriend marathi

romantic status shayari quotes in marathi 21

Tuna तर माझं सर्व काही घायून टाकल
Pori, Bas आता हा माझा जिव ahe तो
पण तुझा कडे गिरवी
romantic status shayari quotes in marathi 22

Garib अहो तर काय झाले ग, तुला कोणता
Raaniपेकसा कमी nahi ठेवेल br 

लव स्टेटस गर्लफ्रेंड साठी

romantic status shayari quotes in marathi 23

  माझं साठी तू माझी Raani आणि तुझासाठी
मी तुझा raja यातच विषय संपला
romantic status shayari quotes in marathi 24

मला कधी कधी वाटतं तू माझी life आहे
कि माझी mistake आहे पण तू जशी
पण आहे सर्वात cute आहे 

latest love status marathi.

romantic status shayari quotes in marathi 25

najar तर तिचा कडेच बगते, najar तर तिचा
कडेच बगते, जे आपली कधीच Naste

Marathi love status for girls

romantic status shayari quotes in marathi 26

Dilतोडून तर जगत अहो tujha
बिना me तर बस मरत अहो

नवीन प्रेमाचे स्टेटस मराठी

romantic status shayari quotes in marathi 27

मन तर तुझं ahe न माझपण मग परत
का करते ग Pori

Whatsapp Status on love marathi

romantic status shayari quotes in marathi 28 1

Prem करा तर खरे करा timepass
करून कोणाचं Dil नका तोडा 
romantic status shayari quotes in marathi 29

me तुला बघितल होते तर माहित नव्हत
ke tu माझा मनात आणि जीवनात येशील

Marathi love Quotes for boyfriend

romantic status shayari quotes in marathi 30

tula आजून भेटलो पण nahi आणि
एवढे prem झाले आहे, भेटेल terकाय
होणार कोणाला माहित 

Marathi love messages-sms

romantic status shayari quotes in marathi 31

Mala नाही बोलते  teri बघते, असं
का Pori

Marathi status on love life

romantic status shayari quotes in marathi 33

काय माहित भेटलं Ka ????????????????
Pn अशी पाहिजे jeee माझी काडजी माझा
पेकसा जास्त करेल

मराठी प्रेमावर शायरी.

romantic status shayari quotes in marathi 34

tu माझा मनात बंद आहे आता Pori,  कूट
आता जाउ देणार Nahiतुला, tu फक्त आणि
फक्त माझी झाली ahe

Marathi love romantic shayari

romantic status shayari quotes in marathi 36

mala माहित आहे tu Majhe नाही
Pn तरी he मन तुझ नाव घेते 

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं,
दोन्ही एकाचवेळी घडलं… नकळत
माझं मन, तुझ्या प्रेमात पडलं….

तुझं माझं अस न राहता ‘आपलं’
म्हणून जगायला प्रेम म्हणायचं असत…

तुझं हो जर ऐकले ना…  तर
दिल धडधड करायला लागतं ..!

तुझ्या ओठांवरचं हसु कधीच कमी
होऊ देऊ नकोस , तुझ्या त्या
हसण्यासाठीच तर माझा हा जन्म आहे…

तुझ्या पिरतीचा हा विंचु मला चावला…

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग तुझ्यासारखाच
गोड आहे… म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकढे ओढ आहे…

तुझ्या बरोबर चालेल्या प्रत्येक
पावलात सप्तपदींचे मंत्र जपत होते……!

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी
मुलगी जिच्यावर मी जीवापाड प्रेम करेन……..
ती आपली मुलगी असेल

तुमच्या चेह-यावरील हसु जेव्हा…
तिच्या गालावरील खळीतुन खुलतं…
ते प्रेम असतं…

तुझ्यापासुन सुरु होउन, तुझ्यातच
संपलेला मी, माझे मी पण हरवून,
तुझ्यात हरवलेला मी…

तुमच्या ह्रदयाची स्पंदनं वाढवते …..
ते प्रेम असतं

तू बरोबर आहेस, म्हणून वाट सोपी झाली,
नाहीतर वाट सापडणं सुद्धा ,
कठीण झालं असतं !!!!

तू निरागस चंद्रमा, तू सखी मधुशर्वरी चांदणे
माझ्या मनीचे पसरले क्षितिजावरी…

तू सावरतेस श्वासांना अलवार मनाला.. हा
वेडा रोग मनास अचानक जसा जडला आहे..

ते प्रेमच कुठले ज्यात भांडणच नाही…

तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी,
एकांती मज समीप तीच तूहि कामिनी !

दिले तेव्हा प्रेम महान देणगी आहे.
प्राप्त झाले तेव्हा तो सर्वोच्च सन्मान आहे.

दूर असताना रहावत नसतं,
प्रेमाचं नातं हे असच असतं…

त्याच्या कृतार्थ डोळ्यांत…
झुले उंच माझा झोका !

दुरावा म्हणजे प्रेमाची
नव्याने सुरुवात…

देव करो नकळत असं घडावं क़ी
तु ही माझ्या प्रेमात पडावं…!!

नाक उडवून, गाल फुगवून लटकं राग धरून…………
जेव्हा माझ्यावर रुसुन बसतेस…..खरं सांगु
तेंव्हा तु खुप गोड दिसतेस…

नाही कळले कधी जीव वेडावला ओळखू
लागलो तू मला मी तुला…

नेहमी लोक म्हणतात कि “जगलो तर भेटू..
. पण तुला पाहिल्यापासून सारखं वाटत आहे कि “
आपण भेटत राहिलो तरच जगू….

प्राण्यांवर प्रेम करा……
ते किती चविष्ट असतात…!

Everything You Need To Know About Love, From Science To Poetry

Love is one of the most important things in life. It can be hard to know what to do when you’re in love. This guide will tell you everything you need to know about love, from science to poetry.

What is a Love?

The dictionary definition of love is “a strong affection or liking for someone.” This could be summarized in two ways: First, love is a deep feeling of caring and affection. Second, love is a strong emotional connection between two people.

The Science of Love

There is a lot of science behind love. For example, scientists have been able to prove that falling in love is related to hormones. They also know that love is a feeling that can be created through different types of emotions, such as happiness, excitement, and passion.

The Art of Love

Love is an art form as well. It can be expressed in many different ways, from words to actions. The way we express our love for someone is always special and unique. There are no rules when it comes to love, and there is always something new to learn about it.

The Poetry of Love

Love is a complex and beautiful thing. There are many poets who have written about love, and their words always touch our hearts. Their poems are full of emotion, and they make us feel something special.

What Causes Love?

There’s no single answer to this question. Different people experience love in different ways. Some people feel love immediately when they meet someone, while others may take longer to fall in love. There’s no right or wrong way to feel about love, as long as you’re happy with the way you are in relation to that person.

How Do We Fall In Love?

We fall in love because we find someone who makes us feel happy and satisfied. They make us feel alive, and we want to be around them all the time. Sometimes falling in love happens quickly, while other times it takes a bit more time. Ultimately, though, falling in love is something that happens naturally between two people.

What are the Different Types of Love?

There are a variety of different types of love, each with its own unique benefits. Romantic love is the most common and popular form of love, but it’s not the only type. There’s also familial love, friendship love, and platonic love. Each type of love has its own strengths and benefits that can make relationships stronger.

Romantic love is the most common type of love because it’s based on emotions. It can be addictive and lead to happiness in relationships, but it can also be destructive if not handled correctly. Romantic love is usually based on feelings of attraction and passion, which can make it difficult to maintain over time.

Friendship loves are often based on mutual respect and understanding. They’re strong because they’re founded on shared values rather than emotions alone.

How to Fall In Love?

Love is an emotion that is felt by people in close relationships. It can be described as a strong attraction to someone. There are many different ways to fall in love, and it can happen for many different reasons. Love can be found in the simplest of actions, like a smile from someone you care about.

It can also come from spending time together, sharing common interests, and feeling a deep connection. Ultimately, falling in love is all about finding the right person and developing a strong connection with them.

How to Stay In Love?

There are a lot of things you can do to stay in love, but some of the most important things are to be communicative and attentive. Make sure to talk about your feelings and listen carefully to your partner.

Also, try not to take your relationship for granted and make sure to spend time together as often as possible. Finally, don’t forget to show your partner that you care about them by doing things like taking them on special dates or making them a priority in your life.

Conclusion: There are many ways to love someone.  Falling in love is all about finding the right person and developing a strong connection. Staying in love is all about being communicative and attentive, as well as making sure to spend time together often.

conclusion

In this article, I have mentioned the different types of Romantic Marathi Shayari Love. These Marathi Shayari On Love are also very famous on different social media sites. You can read this article and share it with your friends. You can also leave a comment in the comment box. If you like this article then you can also share it with your friend.

Read More :

  1. Sorry Status In Marathi / सॉरी स्टेटस मराठी.
  2. Sad Love Quotes In Marathi – 600+ दुःखी स्टेटस मराठी 2022
  3. 237+ Good Night Messages In Marathi | शुभ रात्री शुभेच्छा संदेश
Share on:

Hi, I’m A Blogger, Digital Marketer And Social Influencer, i Have A More Than 2 years Of Experience. I Love Technology And Also Love To Share Knowledge On Social Platform

Leave a Comment